ThaiClubs.Org  
เว็บไซต์ไทยคลับดอทโออาร์จี รับจัดทำเว็บไซต์ ให้องค์กรการกุศล เพื่อเป็นช่องทางร้องเรียน และติดต่อระหว่างผู้เดือดร้อนตามชุมชนต่างๆ กับสมาชิก และทีมงานองค์กรการกุศลในพื้นที่  
เว็บไซต์ไทยคลับ.ORG ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ

1. สร้างเว็บไซต์ให้องค์กรการกุศล ฟรี โดยองค์กรการกุศลนั้นๆ ต้องทำเพื่อการกุศลจริง มีบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายชัดเจน โปร่งใส

2. องค์กรของท่านไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดทำเว็บไซต์ทั้งหมด เราจะหาโฆษณามาลงเอง เราขอแค่พื้นที่หน้าแรกบางส่วน สำหรับการโฆษณา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ทางเราจำเป็นต้องหาโฆษณามาช่วย

1. ค่าจ้างจัดทำเว็บไซต์ เป็นหน้า หน้าแรก 3,000บาท หน้าธรรมดา 500บาท หน้ามี Media 1,000 บาท

2. ค่าจ้างพัฒนาระบบอินทราเน็ต, ระบบจัดเก็บรูปภาพ File, ระบบภาพกิจกรรม

3. ค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ Domain name, ค่าเช่า Hosting Email และ Windows Server เพื่อใช้กับกระดานสนทนา

4. ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดูแล Server, SAN Storage, Database และ Backup ข้อมูลทุกสัปดาห์

5. ค่าเช่าพื้นที่ในการฝาก Server (เว็บไซต์ และระบบ) ที่ IDC CS Loxinfo

ถ้าคุณเปิดด้วย Internet Exploror จะได้ยินเสียงเพลงประกอบ โดยเพลงจะขึ้น 1 รอบ หลังรูปภาพทั้งหมด
 

ราคาทองคำวันนี้